V prípade väčšieho množstva kameniva (cca nad 500 ton) kontaktujte našich obchodných pracovníkov.

V prípade menšieho množstva kameniva (cca do 500 ton) kontaktuje priamo vedúcich výrobných stredísk v sekcii Lomy.

Žiadosti o cenové ponuky posielajte obchodným manažérom na email.

Dokumenty na stiahnutie

Ing. Jozef Jarošík

Vedúci obchodného útvaru
M/ 0908 714 016

E/ jozef.jarosik@eurovia.sk

Ing. Marcela Koželuhová

Obchodný manažér – Sektor Stred
M/ 0908 714 133

E/ marcela.kozeluhova@eurovia.sk

Martin Malík

Obchodný manažér – Sektor Východ
M/ 0918 411 701

E/ martin.malik@eurovia.sk