Kto sme

Spoločnosť EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o. sa zaoberá ťažbou, spracovaním a predajom lomového kameňa, kameniva do stmelených a nestmelených zmesí, kameniva do betónu, kameniva do bitúmenových zmesí, kameniva do koľajového lôžka.

Organizačne spoločnosť pozostáva z riaditeľstva, ktoré je umiestnené v Žiline a 10 kameňolomov nachádzajúcich sa prevažne na strednom a východnom Slovensku. Spoločnosť pokrýva svojimi dodávkami kameniva potrebu väčšiny územia SR, pričom stavia na bohatých skúsenostiach a kvalitnom technologickom vybavení nadnárodnej skupiny VINCI.

EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o., ako člen skupiny VINCI, kladie dôraz nielen na ekonomické ukazovatele, ale takisto na spoločenské hodnoty, ako bezpečnosť a životné prostredie.

Sídlo spoločnosti

EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o. Osloboditeľov 66,
040 17 Košice

Správa spoločnosti

EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o. Moyzesova 35,
010 01 Žilina

Sekretariát:
Tel.: 041/381 29 96

lenka.durinikova@eurovia.sk

Účtareň: 041/381 29 95

Personálne: 041/381 29 99