Sídlo spoločnosti

EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o.

Osloboditeľov 66,
040 17 Košice

Správa spoločnosti

EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o. Moyzesova 35,
010 01 Žilina

Sekretariát:
Tel.: 041/381 29 96

lenka.durinikova@eurovia.sk

Účtareň: 041/381 29 95

Personálne: 041/381 29 99

Ukázať na mape

Ing. Ľudovít Kováč

Riaditeľ spoločnosti
E/ ludovit.kovac@eurovia.sk

Ing. Jozef Jarošík

Vedúci obchodného útvaru
E/ jozef.jarosik@eurovia.sk

Ing. Vladimír Sulovec

Výrobno-technický námestník
E/ vladimir.sulovec@eurovia.sk

Ing. Marek Szücs

Sektor východ a dopravy
Lomy: Malužiná, Dubina, Hradová, Sedlice, Juskova Voľa, Brehov
T/ 0908 774 019
E/ marek.szucs@eurovia.sk
 

Ing. Branislav Ondrejka

Sektor stred
Lomy: Dubná Skala, Hanišberg, Sekier, Vígľaš
T/ 0908 714 052
E/ branislav.ondrejka@eurovia.sk